กิจกรรม

กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็น นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3


12 ก.พ. 2563

วันพุธที่ 12 ก.พ. 63 กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อการพิจารณาคัดเลือกเป็น นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 โดยเป็นรอบการสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดึงข้อ, ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง, ว่ายน้ำ) มียอดผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ รอบเช้า จำนวน 105 นาย/รอบบ่าย จำนวน 104 นาย โดยมี พ.อ. วรา อุตรพงศ์ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการสอบคัดเลือกฯ และ แผนกจัดการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ควบคุมการปฏิบัติ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

กิจกรรม facebook